Порядок підвищення кваліфікації

 

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст. 21), Правил адвокатської етики (ст. 11) та Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України затвердженого рішенням РАУ № 85 від 16.02.2013 р. зі змінами і доповненнями від 27.09.2013 р. (п. 2) – підвищення свого професійного рівня є важливим професійним обов’язком адвокатів.

За результатами участі адвоката у заходах підвищення кваліфікації видається відповідний сертифікат встановленої форми та нараховуються залікові бали, які є основою для оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів.

Оцінюваний період дорівнює трьом рокам. Протягом цього періоду адвокат має отримати не менше 30 залікових балів, в тому числі не менше 6 балів за навчання з питань етики та стандартів професійної діяльності. Кожного року протягом періоду оцінювання адвокат зобов’язаний отримати не менше 10 балів. Надлишок залікових балів, отриманих протягом періоду оцінювання, може бути перенесений на наступний період у кількості, що не перевищує 10 балів.

Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь в заходах з підвищення кваліфікації та не пізніше 31 січня кожного року надати радів адвокатів регіону картку обліку залікових балів (форма – в Порядку) та копії документів, що підтверджують його участь у заходах. Адвокату, який виконав ці вимоги, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

Рішення №219 від 27 вересня 2013 року про затвердження змін та доповнень до Порядку підвищення кваліфікації

 

Рішення №58 від 4-5 липня 2014 року про зупинення дії абзацу 5 пункту 11 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів

 

Рішення №67 від 26 лютого 2016 року питання підвищення кваліфікації адвокатів України

 

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджений рішенням РАУ № 67 від 26 лютого 2016 року