Стажування

Згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стажування є діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, та полягає в перевірці готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.

Стажування в Україні базується на принципах системності, професійності, єдності програмного та методологічного підходів підготовки стажиста до самостійної адвокатської діяльності.

Порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю регулюється Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року.

   

     Особа, яка виявила намір проходити стажування, звертається до Ради адвокатів регіону із заявою про призначення стажування.

    До заяви про направлення на стажування додаються:

1.     оригінал свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту;

2.     нотаріально посвідчена копія диплому про повну вищу юридичну освіту;

3.     копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи, а якщо особа на час подання документів не працює – оригінал та копія трудової книжки;

4.     копія паспорта;

5.     довідка про відсутність судимості.

 Згідно   ПОЛОЖЕННЯ про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у  період проходження стажування стажист зобов’язаний прослухати адаптаційний курс в  професію  адвоката у Вищій  школі  адвокатури  Національної  асоціації  адвокатів України.

 

Рахунок за стажування

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

Програма проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

 

          ПОЛОЖЕННЯ про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю