Стажування

Згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стажування є діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, та полягає в перевірці готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.

Стажування в Україні базується на принципах системності, професійності, єдності програмного та методологічного підходів підготовки стажиста до самостійної адвокатської діяльності.

Порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю регулюється Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року.

   

     Особа, яка виявила намір проходити стажування, звертається до Ради адвокатів регіону із заявою про призначення стажування.

    До заяви про направлення на стажування додаються:

1. оригінал свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту;

2. нотаріально посвідчена копія документа державного зразка, що підтверджує здобуття помічником адвоката повної вищої юридичної освіти;

3. копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи (якщо особа на час подання документів не працює – посвідчена нотаріально); додатково для

підтвердження стажу роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти рада адвокатів регіону може вимагати послужний список, посадову інструкцію або інший документ, який підтверджує функціональні обов'язки особи, яка звертається до ради з заявою про направлення на стажування; (підпункт 5.8.3. у новій редакції відповідно до рішення Ради адвокатів України № 74 від 21 вересня 2020 року)

4. копія паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, за винятком випадків, коли особа відмовилася від отримання такого номеру через релігійні переконання; у випадку якщо заявник надає копію паспорта у формі ID -картки, до неї додається копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або місця перебування особи;

(підпункт 5.8.4. у новій редакції відповідно до рішення Ради адвокатів України № 74 від 21 вересня 2020 року)

5. документ встановленої форми (довідка, витяг) про відсутність у такої особи судимості, виданий компетентним органом.

 

 Згідно   ПОЛОЖЕННЯ про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у  період проходження стажування стажист зобов’язаний прослухати адаптаційний курс в  професію  адвоката у Вищій  школі  адвокатури  Національної  асоціації  адвокатів України.

 

Рахунок за стажування

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

Програма проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

 

          ПОЛОЖЕННЯ про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю