Порядок допуску та складення кваліфікаційного іспиту

 

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:


1. Сформувати пакет документів, перелік яких передбачено Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та надати його до КДКА;

2. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.

 

Одночасно із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту Заявник надає такі документи:


1.документ державного зразка, що підтверджує здобуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію);
2.документ, що підтверджує наявність у Заявника стажу роботи в галузі права, не меншого ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію);

Документи, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката.

3.документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості ;

4.довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника, відсутність обмежень за видом працевлаштування (праці) (форма 122-2/о)

5.оригінал та копію документа, який у встановленому законом порядку підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;

6.копію картки фізичної особи —платника податків, за винятком випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;

7. характеристика з місця роботи

8. 2 фотокартки 3х4.

9.довідку з місця роботи на день звернення із заявою про допуск до складання кваліфікаційної іспиту, якщо Заявник продовжує працювати.

 

Прийом документів здійснюється щосереди з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.

 

Рахунок за складення кваліфікаційного іспиту

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного   іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні

Рішення № 143 від 11 червня 2016 року Про порядок здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту


Рішення № 107 від 23 квітня 2016 року про термін дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту


Програма складення кваліфікаційного іспиту, затверджена рішенням РАУ №68 від 26 лютого 2016 року