Порядок допуску та складення кваліфікаційного іспиту

 

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:


1. Сформувати пакет документів, перелік яких передбачено Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та надати його до КДКА;

2. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.

 

Одночасно із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту Заявник надає такі документи:

 

  1. документ державного зразка (оригінал та нотаріально посвідчену копію) та додатки  до  нього,  що  підтверджують набуття  заявником  повної вищої юридичної  освіти,  не  нижче  ступеня  магістра  (спеціаліста) -другий (магістерський)  рівень,  спеціальність –«право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право»;
  2. документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом  (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;
  3. Витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості"  ( Доступ до інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС - https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing Підстава - Наказ МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»)

  4. довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (медична довідка про проходження  обов’язкових  попереднього  та  періодичного  психіатричних оглядів  форма  No122-2/о,  затверджена  Наказом  МОЗ  України  No12  від 17.01.2002 року);
  5. власноруч написану,  засвідчену  особистим  підписом,  довідку  про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;
  6. оригінал  та  копію  документу,  який  у  встановленому  законом  порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;
  7. копію  картки  фізичної  особи-платника податків,  за  виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;
  8. копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;
  9. 2 фотокартки 3х4.

 

 

Прийом документів здійснюється щоденно з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.

 

Рахунок за складення кваліфікаційного іспиту

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного   іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні

Рішення № 143 від 11 червня 2016 року Про порядок здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту


Рішення № 107 від 23 квітня 2016 року про термін дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту


Програма складення кваліфікаційного іспиту

 

Про затвердження роз’яснення щодо необхідного стажу роботи в галузі права, отриманого за кордоном для подальшого набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні