Порядок допуску та складення кваліфікаційного іспиту

 

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

 

1. Сформувати пакет документів, перелік яких передбачено Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та надати його до КДКА;

2. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.

 

Одночасно із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту Заявник надає такі документи:


1.документ державного зразка, що підтверджує здобуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію);

2.документ, що підтверджує наявність у Заявника стажу роботи в галузі права, не меншого ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію);

3.документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості  (термін дії - 1 місяць);

4.довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника, відсутність обмежень за видом працевлаштування (праці) (форма 122-2/о)

5.оригінал та копію документа, який у встановленому законом порядку підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;

6.копію картки фізичної особи —платника податків, за винятком випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;

7. характеристика з місця роботи

8. 2 фотокартки 3х4.

9.довідку з місця роботи на день звернення із заявою про допуск до складання кваліфікаційної іспиту, якщо Заявник продовжує працювати.

 

 

- Прийняття документів від заявників здійснюється у середу з 10 год.00 хв. до 15 год. 00 хв.  за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 194 в приміщенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області.

                                            Контакти для довідок: (0472)36-03-39

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  Програма складення кваліфікаційного іспиту

Рішення № 107 від 23 квітня 2016 року про термін дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту