Порядок допуску та складення кваліфікаційного іспиту

 

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:


1. Сформувати пакет документів, перелік яких передбачено Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та надати його до КДКА;

2. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.

 

Одночасно із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту (завантажити заяву) Заявник надає такі документи:

 

  1. документ державного зразка (оригінал та нотаріально посвідчену копію) та додатки  до  нього,  що  підтверджують набуття  заявником  повної вищої юридичної  освіти,  не  нижче  ступеня  магістра  (спеціаліста) -другий (магістерський)  рівень,  спеціальність –«право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право»;
  2. документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом  (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;
  3. Витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості"  ( Доступ до інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС - https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing        Підстава - Наказ МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»)

  4. довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин форма № 100-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 651 від 18.04.2022 року);
  5. власноруч написану,  засвідчену  особистим  підписом,  довідку  про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;
  6. оригінал  та  копію  документу,  який  у  встановленому  законом  порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;
  7. копію  картки  фізичної  особи-платника податків,  за  виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;
  8. копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;
  9. 2 фотокартки 3х4.
  10. Квитанцію про сплату внеску за внесення даних до реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит.

 

 

 

2.1. Документ (документи), зазначені у  пункті 2 у не вимагаються, якщо Заявник:

1) після 24 лютого 2022 року взятий на облік компетентними органами України як внутрішньо переміщена особа;

2) після 24 лютого 2022 року обіймав посаду помічника адвоката у адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об’єднання), що має місце реєстрації на територіях України, тимчасово окупованих збройними силами Російської Федерації протягом дії в Україні воєнного стану, введеного Указом

Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, або на яких проводилися бойові дії.

 

2.2. За дотримання умов, наведених у підпунктах 1 та 2 пункту 2.1., для підтвердження наявності стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки, Заявник має надати наступні документи:

1) довідку, видану компетентними органами України, про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

2) довідку від адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об’єднання) про наявність трудових відносин Заявника (помічника адвоката) із відповідним адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням);

3) довідку (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката.

2.3. У разі, якщо Заявнику, протягом дії в Україні воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, було надано відпустку без збереження заробітної плати, у тому числі не обмежену строком, відповідно до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», для підтвердження наявності стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки, Заявник має надати наступні документи:

1) трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням);

2) довідку (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;

3) довідку від адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об’єднання) про наявність трудових відносин Заявника (помічника адвоката) із відповідним адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) протягом дії в Україні воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022.

 

Якщо протягом відпустки без збереження заробітної плати, у тому числі не обмеженої строком, відповідно до статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець Заявника не сплачував єдиний соціальний внесок та податок з доходів фізичних осіб, належним підтвердженням наявності у Заявника стажу роботи в галузі права за такий період є довідка від адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об’єднання) про наявність трудових відносин Заявника (помічника адвоката) із відповідним адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням).

 

 

Прийом документів здійснюється щоденно з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., попередньо зателефонувавши за номером: (0472) 36-03-39

 

 

1. Рахунок за внесення відомостей до Реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит

 

2. Рахунок за складення кваліфікаційного іспиту

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного   іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні

Рішення № 143 від 11 червня 2016 року Про порядок здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту


Рішення № 107 від 23 квітня 2016 року про термін дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту


Програма складення кваліфікаційного іспиту

 

Про затвердження роз’яснення щодо необхідного стажу роботи в галузі права, отриманого за кордоном для подальшого набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні