ПІБ особи, яка звернулась із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту

Дата прийняття рішення про допуск

Єлісєєва Ольга Олександрівна

21.12.2021