Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисципланірного проступку, а саме:
 

1. Порушення вимог несумісності;

2. Порушення присяги адвоката України;

3. Порушення правил адвокатської етики;

4. Розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5. Невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6. Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7. Порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 

Для ініціювання питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності необхідно:

1. Визначити адресу робочого місця адвоката, яка зазначена в записі щодо цього адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України;

2. Скласти заяву (скаргу) на ім’я голови відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка обирається згідно адреси робочого місця адвоката, зазначеної в Єдиному реєстрі адвокатів України, у відповідності до ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність;

3. До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), за винятком випадку коли заява (скарга) подається електронною поштою. До заяви (скарги) також додається письмова згода на обробку персональних даних органами адвокатського самоврядування, в тому числі, збирання, зберігання, використання і поширення. При поданні заяви (скарги) надається підтвердження здійснення плати за внесення даних до Реєстру дисциплінарних проваджень. При поданні заяв (скарг) суддями не у рамках наданих їх повноважень процесуальним законодавством України, надається підтвердження здійснення плати за внесення даних до Реєстру дисциплінарних проваджень

При поданні до КДКА скаржником, адвокатом або представником однієї зі сторін документів до заяви (скарги) (пояснень, заперечень, клопотань про долучення доказів) також додається доказ надіслання копій таких документів іншій стороні листом з описом вкладення.

16-17 листопада 2022 року РАУ прийняла рішення №144 «Про Реєстр дисциплінарних проваджень».

Рада адвокатів України вирішила:

 1. Створити Реєстр дисциплінарних проваджень та доручити його ведення Раді адвокатів України.
 2. Раді адвокатів України забезпечити публікацію Реєстру дисциплінарних проваджень на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.
 3. Встановити та затвердити плату за внесення кваліфікаційно- дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Плата здійснюється особою, яка подає заяву (скаргу) щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, шляхом її перерахування двома платежами згідно наступного розподілу:

 • 90% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги), - на рахунок відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону;
 • 10% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги), - на рахунок Національної асоціації адвокатів України.
 1. Встановити та затвердити плату за внесення Вищою кваліфікаційно- дисциплінарною комісією адвокатури відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень у розмірі 30% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Плата здійснюється особою, яка подає скаргу на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, шляхом її перерахування на рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

ВКДКА, з метою забезпечення ведення Реєстру дисциплінарних проваджень, перераховує 10% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги, на рахунок Національної асоціації адвокатів України.

 1. Встановити, що звільняються від плати за внесення кваліфікаційно- дисциплінарними комісіями адвокатури та Вищою кваліфікаційно- дисциплінарною комісією адвокатури відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень наступні категорії осіб:
 • особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • особи з інвалідністю І та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю;
 • громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • учасники бойових дій;
 • органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, комісії та ін.);
 • суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, передбачений Законом України «Про прокуратуру», які звертаються із заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в рамках наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;
 • особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подається через установу, в якій перебуває особа.

 

4. Подати заяву (скаргу) з додатками до відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 

 

Рахунок за внесення скарги до Реєстру дисциплінарних проваджень

Заява на переказ готівки

Дата здійснення операції:          за   скаргу  до КДКА Черкаської області

Сума:

2725,20 грн.

Платник:

 

Місце проживання:

 

Отримувач:

Назва: КДКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Назва банку отримувача:

Ф Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк»

Код ЄДРПОУ

Розрахунковий рахунок:

МФО банку:

 

3

5

8

2

7

3

5

0

UA093545070000026005300284704

0

Призначення платежу:

90% від прожиткового мінімума за внесення КДКА  Черкаської області відомостей до реєстру дисцип. проваджень Ріш.Ради адвокатів України №144 від 16-17.11.2022р.

Платник:

Контролер:

Бухгалтер:

Касир:

Заява на переказ готівки

Дата здійснення операції:          за   скаргу  до КДКА Черкаської області

Сума:

302.80 грн.

Платник:

 

Місце проживання:

 

Отримувач:

Назва: Національна асоціація адвокатів України

Назва банку отримувача:

«ПроКредитБанк»

Код ЄДРПОУ

Розрахунковий рахунок:

МФО банку:

3

8

4

8

8

4

3

9

UA623209840000026009210281016

0

 

Призначення платежу:

10% від прожиткового мінімума за внесення КДКА  Черкаської області відомостей до реєстру дисцип. проваджень Ріш.Ради адвокатів України №144 від 16-17.11.2022р.

Платник:

Контролер:

Бухгалтер:

Касир: