Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисципланірного проступку, а саме:
 

1. Порушення вимог несумісності;

2. Порушення присяги адвоката України;

3. Порушення правил адвокатської етики;

4. Розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5. Невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6. Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7. Порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 

Для ініціювання питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності необхідно:

1. Визначити адресу робочого місця адвоката, яка зазначена в записі щодо цього адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України;

2. Скласти заяву (скаргу) на ім’я голови відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка обирається згідно адреси робочого місця адвоката, зазначеної в Єдиному реєстрі адвокатів України, у відповідності до ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність;

3. До заяви (скарги) додати її копію та копію всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), а також  копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційно-технічне забезпечення її розгляду.

Рада адвокатів України своїм рішенням № 35 від 18.06.2020 року Про встановлення плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури встановила та затвердила плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду (а) заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, (б) скарг на рішення дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також (в) скарг на дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).

Звільняються від плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури наступні категорії осіб, які мають до них безпосереднє відношення (тобто подання таких заяв (скарг) стосується прав та інтересів самого заявника (скаржника) або безпосередньо осіб, яких вони представляють:

  • особи, які мають відповідні пільги щодо сплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір», а саме: особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники; особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; особи з інвалідністю І та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю; громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори під час виконання службових обов’язків; учасники бойових дій, постраждалІ учасники Революції Гідності, Герої України.
  • органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, комісії та ін.);
  • суди, Вища рада правосудця, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, що звертаються із заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в рамках наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;
  • особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подається через установу, в якій перебуває особа.

 

4. Подати заяву (скаргу) з додатками до відповідальної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 

 

Рахунок на  оплату за організаційно-технічне забезпечення  розгляду скарги

 

 

 

РІШЕННЯ РАУ No 37 від 18.06.2020 року Про встановлення плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури