Порядок підвищення кваліфікації

            Дія  Порядку про підвищення кваліфікації поширюється на адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у формах, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також помічників адвокатів, які здійснюють свою діяльність у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Положення про помічника адвоката, в частині права підвищувати свою кваліфікацію на заходах з підвищення кваліфікації адвокатів України і отримання за результатами відповідного сертифікату.

            На адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, обов’язок щодо підвищення кваліфікації не поширюється. У випадку поновлення адвокатської діяльності, право на заняття якою було зупинено на рік і більше, адвокат проходить спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури НААУ. Адвокат проходить зазначені курси протягом шести місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:


Рішення №219 від 27 вересня 2013 року про затвердження змін та доповнень до Порядку підвищення кваліфікації…

 

Рішення №58 від 4-5 липня 2014 року про зупинення дії абзацу 5 пункту 11 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів…

 

Рішення №67 від 26 лютого 2016 року питання підвищення кваліфікації адвокатів України

 

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджений рішенням РАУ № 67 від 26 лютого 2016 року

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЄСПЛ, Европейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство

 

Надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень…

 

Особливості формування доказів та доказування в кримінальному судочинстві України. Методичні рекомендації

 

Надання правової допомоги суб'єктам господарювання під час податкових перевірок. Методичні рекомендації

 

Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні. Окремі питання правозастосування

 

Підготовка справ про спадкування до судового розгляду

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення

 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу

                                                                                                                                            

 

           

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРІВ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ                      

Актуальні питання адміністративного судочинства

                      

Аналіз окремих положень ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

                 

Анулювання документів дозвільного характеру та застосування заходів впливу до суб'єктів господарювання

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаємовідносини адвокатів та адвокатська етика (1)

 

Взаємовідносини адвокатів та адвокатська етика (2)

 

Деякі кримінально-правові аспекти податкових перевірок в сучасних умовах

 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або заміну запобіжного заходу

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення

 

Експертиза в галузі безпеки життєдіяльності і охорони праці

 

Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (1)

 

Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (2)

 

Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (3)

 

Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (4)

 

Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (5)

 

Загальні засади кримінального провадження як засіб забезпечення єдності судової практики

 

Запрет дискриминации в практике Европейского суда по правам человека

 

Заходи забезпечення кримінального провадження

 

Заходи кримінально-правового характеру, які застосовуються до юридичних осіб

 

Контроль господарського суду за виконанням судових рішень. Проблемні питання практики

 

Місце перехресного допиту у судовому процесі

 

Морально-етичний вигляд адвоката

 

Особливості призначення та виконання судової пожежно-технічної експертизи

 

Особливості розгляду судами цивільних справ про самочинне будівництво

 

Позбавлення волі відповідно до ст. 5 Конвенції

 

Право на справедливий судовий розгляд: кримінально-правовий аспект

 

Правові аспекти звільнення від кримінальної відповідальності у випадках прийняття пропозиції

 

Практичні рекомендації стягнення оплати правової допомоги адвоката як судових витрат у господарських…

 

Принцип рівності та заборона дискримінації

 

Про практику застосування земельного законодавства при розгляді цивільних справ

 

Процесуальні особливості участі адвоката у проведенні судових експертиз

 

Судово-економічна експертиза

 

Этические вопросы, которые возникают при общении адвокатов в социальных сетях

 

Медіація: базові поняття та практичні питання

 

Ключові пропозиції щодо посилення адвокатських прав та гарантій

 

Професійні права адвокатів у світлі практики Європейського суду з прав людини

 

Сторінки історії адвокатури України

 

Видання НААУ з Історії адвокатури України

 

Актуальні проблеми кримінального провадження за окремими злочинами у сфері службової діяльності…

 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб та тих, хто залишився в зоні конфлікту

 

Актуальні питання застосування ЄКПЛ в контексті проведення АТО

 

Перереєстрація господарюючих суб'єктів із зони АТО в інші регіони України