Єдиний  реєстр  адвокатів  України – це  електронна  база  даних,  яка містить  відомості  про  чисельність  і  персональний  склад  адвокатів України, адвокатів  іноземних держав, які відповідно до Закону України«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набули права на зайняття адвокатською діяльністю, та про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.
Для внесення відомостей до ЄРАУ адвокат подає до ради  адвокатів  свого  регіону  такі  документи:  заяву  про  внесення відомостей  до  ЄРАУ,  копію  свідоцтва  про  право  на  заняття адвокатською  діяльністю та документ, що підтверджує адресу робочого місця,внесену в ЄРАУ.

        Адвокат протягом трьох днів  з  дня  зміни  відомостей  про  себе,  що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою
свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 

 

        Заява про внесення даних до ЄРАУ

 

      Заява про видачу трансферного витягу